Organising Committee 


site design templates


Patron :
Dr. K. Ravindranath

Organising chairpersons :
Dr. Savitri Sharma , Dr. V. Lakshmi

Organising secretary :
Dr. Ranganathan N Iyer

Treasurers :
Dr. Ranganathan N Iyer , Dr. Sudha Ranganathan

Scientific Committee:
Dr. Ratna Rao , Dr. Ganesh Oruganti , Dr. Hemalatha Rao Kothari , Dr. Vijay Teja , Dr. Ratnamani Sharma , Dr. Uma Bala P, Dr. Anil Bilolikar , Dr. G. Jyothilakshmi Mudaliar , Dr. P. Shashikala Reddy , Dr. K. Nagamani , Dr. Rekha Jangam Rao , Dr. Radha Rani , Dr. Swathi Gurajala  

Nominees By HISI Executive council :
Dr. Rohini Kelkar , Dr. Subash Todi , Dr. Anuj Sharma , Dr. Raman Sardana

Food and Beverages :
Dr. Sukesh Kumar , Dr. Rekha Jangam Rao , Dr. Vijendra Kawle , Dr. Rahul Ranjan , Mr. Surender Reddy

Web and Tech:
Dr. Vijendra Kawle